جهت آشنایی با مدیران و پرسنل در وب سایت سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان، با ما همراه باشید

پزشکان


بهنام غیاثوند | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

دکتر بهنام غیاثوند

رادیولوژیست

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دکترای پزشکی
دارای بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای تاییدیه غربالگری جنین
فلوشیپ اینترونشن از ترکیه (دانشگاه EGE)
عضو انجمن رادیولوژی ایران و اروپا
هاجر قنادها | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

دکتر هاجر قنادها

رادیولوژیست

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دکترای پزشکی
دارای بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای تاییدیه غربالگری جنین
عضو انجمن رادیولوژی ایران

پرسنل


ایراندخت صبوری | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

ایراندخت صبوری

مدیر موسسه

محمد رضا غیاثوند | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

مهندس محمد رضا غیاثوند

مدیر فنی موسسه

کارشناس ارشد تجهیرات پزشکی

پریناز خوینی ها | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

پریناز خوینی ها

مسئول فیزیک بهداشت موسسه

کارشناس تصویر برداری

فرزانه صفائیان | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

فرزانه صفائیان

کارشناس تصویر برداری

زهره قضات | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

زهره قضات

منشی