غربالگری سه ماهه اول بارداری (NT)

غربالگری سه ماهه اول بارداری (NT) | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

سونوگرافی NT در هفته‌های ۱۱ تا 14 بارداری انجام می‌شود ، در این سونوگرافی پزشک میزان مایع پشت گردن جنین و همچنین تشکیل استخوان بینی را بررسی می کند.


در این بررسی احتمال اختلالات کروموزومی به خصوص سندرم داون (مونگولیسم) و مشکلات قلبی ارزیابی می شود.


افزلیش NT و تاخیر در تشکیل استخوان بینی با افزلیش خطر ریست سندرم دان همراهی دارد. در کنار NT آزمایشات غربالگری سه ماهه دوم شاما Free BHCG و PAPP-A نیز انجام می شود و در کنار نتایج سونوگرافی در یک نرم افزار میزان ریسک اختلالات جنین بررسی می شود.

 


درصورتی‌که در سونوگرافی NT  بالاتر از حد نرمال باشد ، به این معنی نیست که حتماً مشکلی در جنین وجود دارد. دقت سونوگرافی NT  در تشخیص اختلالات کروموزومی در حدود ۷۰% مورد است. ترکیب سونوگرافی NT و آزمایش خون غربالگری سه ماهۀ اول، این دقت را افزایش داده و تا حدود ۸۰ درصد میرسد.


تاییدیه جهانی FMF به متخصصین رادیولوژی که دوره آموزش استانداردهای درست در انجان NT گذرانده باشند و نمونه های ارسال شده NT قابل قبول باشد داده می شود.


موسسه رادیولوژی سونوگرافی اکابتان دارای این تاییدیه در انجام سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول را دارد.

 


آمادگی خاصی قبل از انجام سونوگرافی لازم نیست ، با این وجود جهت حرکت بیشتر رویان توصیه به مصرف شیرینی جات قبل سونوگرافی می شود.


ممکن است جهت کسب تصویر و پوزیشن مناسب رویان چند بار مادر در فواصل حدود 10 دقیقه بررسی شود.


در تصویر مناسب NT سر و قفسه سینه رویان به صورا ساژیتال (نیمرخ) در تصویر دیده می شود.

 


در صورت بالا بودن ریسک در برسسیهای انجام شده انجام تست قطعی  شامل یکی از موارد زیر جهت کاریوتایپینگ انجام می شود:


1- CVS (نمونه برداری از پرز جفتی)


این آزمایش در سه ماهه اول در حدود هفته دهم تا سیزدهم بارداری انجام می شود. قطعه کوچکی از جفت گرفته میشود و برای ناهنجاری های کروموزومی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

2- آمنیوسنتز:


مقدار کمی مایع از اطراف نوزاد گرفته شده و برای ناهنجاری های کروموزومی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد


3- ان آی پی تی (آزمایش غیر تهاجمی قبل از تولد)


نمونه ای از خون مادر برای بررسی دی ان ای گرفته  شده و تست  NIPT یا آزمایش سل فری

اخبار مشابه