غربالگری سه ماهه دوم بارداری (اسکن آنومالی)

غربالگری سه ماهه دوم بارداری (اسکن آنومالی) | سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

این سونوگرافی در هفته های 18 تا 22 هفته انجام میشود و از مهمترین سونوگرافی هایی بررسی جنین می باشد .

 


در این سونوگرافی اعضاء جنین مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-ساختار و شکل سر ، جمجمه و مغز جنین

 

2-صورت جنین جهت بررسی شکاف لب

 

3-ستون فقرات جنین


4-دیواره شکم جنین
 برای بررسی دیواره شکم از نظر فتق و همچنین بررسی محل  جفت


5-قفسه سینه و قلب جنین
ساختار کلی قلب جنین بررسی می شود ولی جهت بررسی دقیقتر ساختار قلب و عملکرد مناسب درچه ها و رگهای اصلی اکوکاردیوگرافی قلب جنین توصیه می شود.


6-احشاء شکم م معده جنینپ


7-کلیه های جنین


8-دست ها و پاهای جنین

 

9-جنسیت جنین

 

نیاز به آمادگی خاصی قبل از انجام سونوگرافی غربالگری جنین نمی باشد فقط برای حرکات بیشتر توصیه به مصرف شیرینیجات میگردد، ممکن است برای بدست آوردن پوزیشن مناسب جنین مادر چند بار به فواصل حدود 15 دقیقه مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

جهت بررسی ناهنجاریهای دیررس به خصوص هیدروسفالی (ورم مغز جنین) و فتق دیافراگم توصیه به انجام بررسی مجدد آنومالی در هفته 27-30 نیز می گردد.

 

 

اکوکاردیوگرافی قلب جنین جهت بررسی عملکرد ، ساختار قلب ، حفره و دریچه های قلبی در زمان بارداری قابل انجام می باشد.

 

 

 

موسسه رادیولوژی اکباتان تاییدیه های لازم جهت انجام آنومالی اسکن را دارا می باشد

 

 

اخبار مشابه